colorpsych@gmail.com 03-9229588
בית 'אור בגבעה'
הזיתים 96 גבעת שמואל
רוצה לקבל מידע נוסף אודות הגישה?
מלא טופס וקבל לדוא”ל שלך את כל המידע
groupName
כן, אני רוצה לדעת עוד אודות הגישה
פסיכותרפית הצבע - יתרונות הגישה
גישה טיפולית מעמיקה ביותר, המתאימה למגוון רחב של מטופלים, מגילאי הילדות ועד הבגרות.
הגישה מעשירה את המטפלים בפרספקטיבה מרתקת להבנת התהליכים הנפשיים ומהווה כלי טיפולי ייחודי ואפקטיבי.
הגישה חושפת ומפתחת את הגרעינים היצירתיים של העוסקים בה- מטופלים ומטפלים כאחת.
לחץ להמשך קריאה
דוגמאות
חיזוק תחושת הלכידות הפנימית
     
                             חיזוק החוויה
                          האינטגרטיבית של העצמי

           
         
                              
                             
                       לכידות פינימית נמוכה 
                    לכידות פנימית גבוהה

טשטוש מוקדים טראומטיים וחרדות
  
                            מוקד חרדתי עולה                                  
                                     מתוך הרקע 
     


                          טשטוש גרעין חרדתי
פיתוח וחיזוק התקשרות
             יצירת נקודות מגע ודמיון לסביבה

מקיפאון לתנועתיות
                                                                                   
       מקיפאון


                לתנועתיותהעצמת כוחות וביטוי רגשי
  
    מצימצום

 
                 להתעצמות הביטוי

גיוון אפקטיבי
    פיתוח והרחבת היכולת לחוות ולבטא רגשות                            באופן מגוון              
העדר גיוון אפקטיבי                                              
                   


                                                 גיוון אפקטיבי דל 

                                                                              גיוון אפקטיבי עשיר                                                                        

עבודה בהנדסה יצירתית
אנשים שעולם הרגשות שלהם משתלט על ההבטים התפיסתיים והחשיבתיים שלהם ופוגע ביעילותם, עשויים להסתייע בעבודה על יצירת צורות הנדסיות מדוייקות - התרחשות המגרה את פעולת מנגנונים אלה.


                                                             


                                                           

                                        

הגמשת תפיסה ופיתוח יכולות אנליטיות
                   
                                      פירוק אובייקט לחלקים וחיבורו  
                 

                      זיהוי וחיבור חלקים ברקע לדמות


     
                               
 
תהליך טיפול עם ילד בספקטרום האוטיסטי

שלב I: חוסר מובחנות- צבע  
וביטוי רגשי מעוכב ומכונסשלב II: מגע בצבע-
ביטוי בלתי מובחן 

שלב III: ביטוי תוך
התייחסות 
למרחב הנתון                   
שלב IV: ראשית הבקעה- 
ביטויי עצמי עם רקע של סביבה
שלב V: אמביוולנציה - 
התכנסות או שליחת
"זרועות" אל העולם     שלב VI: יציאה מקיפאון-
תנועה בעולם הפנימי
וכלפי העולם החיצוני

שלב VII: לחוות ולהביע-
גוונים רגשיים במרחב
           


צורך באירגון ומבנה - מן האבחון לטיפול
    
 'אבחון' צורך בארגון ומבנה                         "הליכה" עם הצורך וחיזוקו                                                                               על-גבי התשתית הסוערת                  
                                                           
                                             
                     

                                       
פסיכותרפית הצבע
color psychotherapy
יואב פישר
פסיכולוג קליני
colorpsych@gmail.com
03-9229588
בית 'אור בגבעה'
הזיתים 96 גבעת שמואל
cps
צבע

פסיכולוגיה
פסיכותרפיה

אתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות