colorpsych@gmail.com 03-9229588
בית 'אור בגבעה'
הזיתים 96 גבעת שמואל
רוצה לקבל מידע נוסף אודות הגישה?
מלא טופס וקבל לדוא”ל שלך את כל המידע
groupName
כן, אני רוצה לדעת עוד אודות הגישה
פסיכותרפית הצבע - יתרונות הגישה
גישה טיפולית מעמיקה ביותר, המתאימה למגוון רחב של מטופלים, מגילאי הילדות ועד הבגרות.
הגישה מעשירה את המטפלים בפרספקטיבה מרתקת להבנת התהליכים הנפשיים ומהווה כלי טיפולי ייחודי ואפקטיבי.
הגישה חושפת ומפתחת את הגרעינים היצירתיים של העוסקים בה- מטופלים ומטפלים כאחת.
לחץ להמשך קריאה
תוכניות לימוד
היכרות עם אבני היסוד המושגיות-יישומיות של גישת ה- CPS, התנסות במתודות הייחודיות של הגישה במשחק ויצירה בחומר ובשפה. מנחת הקורס: ד"ר דינה כהן-אור מועד פתיחה: 17.10.18
קורס אינטנסיבי שמטרתו היכרות חווייתית ומושגית עם גישת פסיכותרפית הצבע
התוודעות למפה הרחבה של מוקדי הטיפול, היכרות חווייתית עם מתודות נוספות כגון משחק, יצירה בחומר, מתמטיקה ושרטוט. בהנחיית ד"ר דינה כהן-אור
היכרות חוייתית ומושגית עם דרכי CPS המקדמות יכולת ליצור ולשמר קשרים בקרב ילדים ונוער. בהנחיית ד"ר דינה כהן אור והגב' בתיה פת
234
פסיכותרפית הצבע
color psychotherapy
יואב פישר
פסיכולוג קליני
colorpsych@gmail.com
03-9229588
בית 'אור בגבעה'
הזיתים 96 גבעת שמואל
cps
צבע

פסיכולוגיה
פסיכותרפיה

אתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות